ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

R TO R กระบวนการพัฒนาระบบ บริการผู้ป่วยเบาหวาน นำเสนอได้รางวัลที่ 3 ของเขต