ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 
 

ประวิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ

สถานีอนามัยบ้านท่าสำราญ หลังเดิมได้ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2526  สถานที่ก่อสร้างเดิมเป็นบริเวณที่ว่างในหมู่บ้าน  มีเนื้อที่  3  งาน  ตัวอาคารสถานีอนามัยทำด้วยไม้ชั้นเดียว สร้างด้วยเงินงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

แผนที่แสดงอาณาเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน มีหลังคาเรือนทั้งหมด 940 หลังคาเรือน   มีอาณาเขตติดต่อ

อ่านต่อ