ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110